Aho tubarizwa

RWAMREC 

Kimironko, Road to Kigali Parents' School
KG 15 AVE 6 (OR) KG 149 ST 1
P.O.Box 5768 Kigali
Tel: + 250 788315140
       + 250 788381183
email: info@rwamrec.org
Website: www.rwamrec.org

Dukurikire kuri Twitter

Inkoranyambaga zacu

Akanyamakuru kacu


Bashyitsi bahire ku rubuga rwacu,

Tunejejwe cyane no kubaha ikaze kurubuga nkoranya mbaga rwa RWAMREC (Rwanda Men’s Resource Center). RWAMREC ni ikigo cyita kandi kigateza imbere ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye nk’ishingiro ry’uburenganzira bwa muntu, bukaba kandi isoko isesuye y’iterambere rirambye.

Muri iki gihe, isi irihuta cyane iganisha mu byerekezo byinshi binyuranye mw’iterambere. Kurwanya ihohotera rikorerwa abagore n’abana, no guhagarika ihohoterwa rishingiye kugitsina, no ku mibonano mpuzabitsina hagamijwe kugera ku buringanire nyabwo biracyari ikibazo. Ni muri urwo rwego Umuryango RWAMREC washinzwe kugirango utange umusanzu wawo mw’iterambere ry’igihugu cyacu, binyujijwe mu guha agaciro no guteza imbere uburinganire; hitawe kundangagaciro nyarwanda n’uruhare rw’abagabo mu bufatanye n’abagore mu rugamba rw’iterambere rirambye. Ntidushidikanya ko izi ntego zigezweho byatanga umusanzu munini mu guhindura no gufasha u Rwanda kugira abaturage beza; aho ubufatanye busesuye hagati y’abagabo n’abagore bwaba ipfundo rikomeye riganisha kw’iterambere rirambye bihereye mu miryago yabo.

Twifuza ko uru rubuga rwaba ihuriro ry’ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo byanyu no gutanga umusanzu wo guteza imbere ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. Tukaba tubararikiye mwese kwisanga kuri uru rubuga no gutanga ibitekerezo byanyu byiza. Tukaba kandi twizerako ubu buryo bwo gutanga no kumenyekanisha amakuru ari igikoresho cyiza kizafasha abafatanyabikorwa n’Abandi Banyarwanda bose gukomeza kudufasha kugira uruhare mw’iterambere ry’umuryango Nyarwanda. Twongeye kubaha ikaze.

Fidele Rutayisire

RWAMREC Chairman


Article crated on 2014-05-04 10:05:35
#socialtags

Shakisha

     

Indangagaciro zacu

  • Imiterere kamere y’abagabo ni urukundo, kwita ku bantu no kumva ibibazo byabo, bashobora kugira impuhwe no kudahohotera

  • Abagabo bakomeye ntibake-nera kubabaza cyangwa kunnyega abandi

  • Abagabo nyabo ntibatinya uburinganire

  • Ntibahohotera, ntibangiza kandi ntibikubira uburyo bwo gukemura ibibazo n’amakimbirane

Ibyavuzwe ku buringanire

  • “Igihugu kitigisha igitsina gore kimeze nk'umugabo ukoresha ukuboko kwe kw'i buryo gusa. .” ― Jostein Gaarder, Sophie's World


  • “Ni abagore bagomba gukora imirimo imwe kimwe n'abagabo, tugomba kubigisha bimwe bose. ” ― Plato,

  • “Muri Politiki, niba wifuza bivugwa, baza umugabo, niba wifuza ko hagira igikorwa, bishinge umugore!” Margaret Thatcher